Nekretnine NET


Nekretnine NET DEMO

je program za nekretnine, namenjen agencijama za promet nekretninama. Programom je obuhvaćena: kupoprodaja nekretnina i zemljišta, iznajmljivanje i zamena nekretnina. Program ima mogućnost pretraživanja po bilo kom kriterijumu počevši od prodaje, zamene, iznajmljivanja i prodaje zemljišta do najsitnijih detalja. Zahtevi mogu biti veoma složeni, tako da se može udovoljiti i neobičnim željama kupca. Program ima mogućnost rada za više korisnika koji imaju različita prava.

Cena: 200€